یک موفقیت 5 ساله یا 10 ساله در تجارت، موفقیت محسوب نمی شود !

باید در تجارت برنامه ریزی 100 ساله داشت…

کار اساسی ما این که شما را به یک موفقیت برسانیم نیست، تلاش ما این است که در یک شتاب اولیه شما را به موفقیت اولیه برسانیم و بعد در پایداری ثانویه با همراهی هم نقشه ادامه مسیر را برای ساختن امپراطوری تجاریتان طراحی کنیم.

ارش اسماعیلیarash

یک موفقیت 5 ساله یا 10 ساله در تجارت، موفقیت محسوب نمی شود !

خدمات ما

تـوسعه رهبـــری کسبــــ و کار

Leadership development

منابع انسانی و ساختار سازمانی

Hr and organizational structure

مارکتینگ و فروش

Marketing & sales

مالی و مالیاتی

Financial and tax

ما همیشه به دنبال گسترش شبکه ای از دانشمندان شناختی کسب و کار هستیم

دانشمندانی که وارد بیزینس شده، آن را مورد ارزیابی، احیا و تغییر قرار داده و سپس مسیر های جدید و بزرگی را برای آن روشن می کنند…

چرا دانشمند؟

من در گذشته هنگام آشنایی با فضای کسب و کار و دنیای تجارت و در ادامه برای اینکه کسب و کار خودم را موفق کنم متوجه شدم با اینکه فروش را خوب میشناسم، باید بروم علم گسترده بازاریابی را یاد بگیرم و شروع کردم به یادگیری و به کارگیری آن، بعدها برای اینکه بازاریابی را بهتر انجام بدهم متوجه شدم که برای یک بازاریاب حرفه ای بودن باید علم روانشناسی را یاد بگیرم، بعدها برای اینکه علم روانشناسی را بهتر دریافت کنم متوجه شدم که باید یاد گیری انسان شناسی و رفتار شناسی را شروع کنم چرا که باید هنر مدیریت منابع انسانی را تقویت کنم و در واقع دریافتم که تجارت، گونه پیشرفته از مطالعاتی در زمینه های متنوع را نیاز دارد که آن را دانشمند شناختی میگویند… به همین دلیل است که میگوییم:

Business Cognitive Scientist

قانون 100% از 1%

ما با شناخت نسبت به بازار و طبق نتیجه ای که از مطالعات و مصاحبه با بسیاری از  مدیران موفق گرفتیم و همچنین با تکیه بر تجربیاتی که از صدها پروژه اجرایی به دست آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که با وجود تمام شرایط اقتصادی که در ایران میگذرد و شاهد آن هستیم فقط 1 درصد احتمال موفقیت برای شما وجود دارد!

 و ما برای اینکه به آن 1 درصد برسید شما را همراهی میکنیم.
این مسیر شاید خستگی داشته باشد، ولی نیاز به تلاش هوشمندانه و شادمان دارد 
 و روزی به همراه هم دور میز موفقیت قهوه می نوشیم…

مقالات تخصصی