توسعه رهبری

اگر می خواهید کسی را مدیریت کنید، خودتان را مدیریت کنید. اگر این کار را خوب انجام دهید، آماده خواهید بود دست از مدیریت بردارید و در راه رهبری گام بگذارید.

رهبری فقط همراهی کردن، انگیزه دادن و درک کردن نیست. رهبری، اکتسابی و یا داشتن یک ذات کاریزماتیک نیست!

رهبری فقط یک جمله ساده مثل (( توی مسیر قله به قله نگاه کن )) نیست.

 رهبری یعنی یک پازل پیچیده و بزرگ جلوی تو هست و باور داری که به عنوان یک انسان توان و جسارت حل این بازی را داری.

هیتلر - عیسی مسیح - مارتین لوتر کینگ - وینستون چرچیل - جان.اف کندی همه رهبر بودند

در حالی که نظام های ارزشی آنان و توانایی های مدیریتشان بسیار متفاوت بود، ولی هر یک پیروان خود را داشتند!

جامعه شناسان می گویند حتی درونگرا ترین افراد در طول زندگیشان ده هزار نفر دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند!

مشکل اینجاست که اغلب مردم رهبری را توانایی کسب موقعیت تعریف می کنند، نه کسب پیرو. به همین دلیل دنبال موقعیت، درجه، مقام و یا عنوان هستند! و به محض دستیابی به آن گمان می کنند رهبر شده اند.

رهبری اون فعل و عملیاتی است که انسان هایی با جسم و ذهن آماده را برای حل مسائل روزانه و نقشه های بلند مدت و پایدار در کنار هم نگه می دارد.

دانستن شیوه انجام دادن کار، مهارت کارگر است.

یاد دادن به دیگران، مهارت آموزگار است.

اطمینان حاصل کردن از انجام شدن کار به دست دیگران، مهارت مدیر است.

برانگیختن دیگران برای بهتر انجام دادن کار، مهارت رهبر است.

در حالی که نظام های ارزشی آنان و توانایی های مدیریتشان بسیار متفاوت بود، ولی هر یک پیروان خود را داشتند!

جامعه شناسان می گویند حتی درونگرا ترین افراد در طول زندگیشان ده هزار نفر دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند!

مشکل اینجاست که اغلب مردم رهبری را توانایی کسب موقعیت تعریف می کنند، نه کسب پیرو. به همین دلیل دنبال موقعیت، درجه، مقام و یا عنوان هستند! و به محض دستیابی به آن گمان می کنند رهبر شده اند.

رهبری اون فعل و عملیاتی است که انسان هایی با جسم و ذهن آماده را برای حل مسائل روزانه و نقشه های بلند مدت و پایدار در کنار هم نگه می دارد.

دوایت آیزنهاور سی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا گفته است: انسان برای رهبر بودن باید پیرو داشته باشد. و برای پیرو داشتن باید اعتماد آنان را جلب کند. از این رو ویژگی برتر رهبر بدون تردید صداقت است. بدون آن هیچگونه موفقیت واقعی ممکن نیست!

نکته مهم: اگر رهبری گروهی از افراد را بر عهده دارید، نباید با دیگران در یک سطح قرار داشته باشید.

ما با تجربه سال ها مشاوره میدانی در کسب و کارهای مختلف، توانسته ایم قطعه گمشده چرخه اقتصاد را طراحی کنیم، ما رهبری را به شما تحویل نمی دهیم، ما رهبری را با شما زندگی می کنیم، ما آن را با تمام وجود آموزش می دهیم و اگر لازم باشد خودمان هم رهبری را بر عهده می گیریم چون این بخش از عمیات ما، هدف معنا داری دارد.

ما برای بقای آزادی نسل خودمان، چرخه اقتصادی خانواده های ایرانی را به تمام جهان وصل می کنیم.

ما کجا هستیم؟

ما با مدیریت رهبری، کسب و کارهای نو ایجاد می کنیم

و با رهبری مدیریت، کسب و کارها را به مرحله امپراطوری می رسانیم

در حالی که نظام های ارزشی آنان و توانایی های مدیریتشان بسیار متفاوت بود، ولی هر یک پیروان خود را داشتند!

جامعه شناسان می گویند حتی درونگرا ترین افراد در طول زندگیشان ده هزار نفر دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند!

مشکل اینجاست که اغلب مردم رهبری را توانایی کسب موقعیت تعریف می کنند، نه کسب پیرو. به همین دلیل دنبال موقعیت، درجه، مقام و یا عنوان هستند! و به محض دستیابی به آن گمان می کنند رهبر شده اند.

رهبری اون فعل و عملیاتی است که انسان هایی با جسم و ذهن آماده را برای حل مسائل روزانه و نقشه های بلند مدت و پایدار در کنار هم نگه می دارد.

نمودار رشد کسب و کار

خدمات ما در حوزه رهبری دوره هایی است که با حساسیت زیاد طراحی می شوند و ترکیبی از آموزش و کوچ رهبری می باشد.

که هم بصورت شخصی و هم گروهی قابل اجرا هستند. اگر صاحب کسب و کار و تیمی هستید و مایلید مهارت های رهبری را در خود پرورش دهید ابتدا فرم زیر را پر کرده تا در مورد جزییات دوره ها به زودی با شما ارتباط بگیریم.

خانهدرباره منخدماتمقالات