یک سوال اساسی مهم وجود دارد:

بحران های اقتصادی در کسب و کارها را چطور میتوان حل کرد؟

نمیدانم دقیقا به خاطر نیاز و یا علاقه زیاد به حل مسئله در بیزنس ها، ولی رویای من باعث شد که افراد قدرتمندی با من همراه بشوند و با همراهی این تیم مسائل کسب و کار ها را حل کنی.

آرش اسماعیلیkhadamat

خدمات ما از خدمت گزاری خودهایی تشکیل شده است که هر کدام به خودی خود تجربیات ویژه خود را انتقال می دهند، ما مجموعه ای از رهبران قدرتمند در زمینه های تخصصی خود هستیم که میتوانند در زمینه های اساسی کسب و کار مانند مارکتینگ و فروش، مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی و همچنین ساختارهای مالی و مالیاتی خدمتگزاری کنند و در انتها قایقی که تمام این ها را به مقصد می رساند یعنی مهارت رهبری را به رهبر هر کسب وکار انتقال بدهیم.
در کنار هم نگهداشتن این افراد نیازمند هدفی بزرگ است. ما برای ساختن یک جنبش برای آزادی اقتصاد ایران، دور هم جمع آمده ایم و بیشتر میتوانم بگویم خدمتگزار هستیم تا خدمت دهنده، فرق بین خدمتگزار و خدمت دهنده را تنها در ادبیات اصیل ایرانی می توانیم دریابیم...

آرش اسماعیلیkhadamat

توسعه رهبــری کسب و کار

Leadership development

منابع انسانی و ساختار سازمانی

Hr and organizational structure

مارکتینگ و فروش

Marketing & sales

مالی و مالیاتی

Financial and tax

پرسشنامه جامع کسب و کار 

این پرسشنامه رایگان جهت ارزیابی وضعیت حال کسب و کار شما طراحی شده تا با شناسایی نقاط قوت و بخش های آسیب پذیر کسب و کارتان، مشاوره هوشمند ما را دریافت کنید و با گزارش ارسالی از تیم، شما را برای تفکر و تصمیم گیری یاری کنیم.

مرحله 1 از 23

دریافت اطلاعات در پرسشنامه برای ارائه مشاوره هوشمند به شما لازم میباشد و لازم به ذکر است تمام اطلاعات نزد مجموعه ما محفوظ مانده.